Opleidingen voor de HR Professional

Opleiding
09:00

Arbeidsrecht voor de P&O-praktijk

Arbeidsrechtelijk heeft u te maken met wetgeving, CAO’s en reglementen van de onderneming. Wettelijke regelingen bepalen voor een belangrijk deel uw arbeidsrechtelijke mogelijkheden. Kent u de mogelijkheden en beperkingen? En in hoeverre kunnen regelingen en wijzigingen daarvan in uw organisatie worden doorgevoerd?

Als P&O’er verricht u regelmatig handelingen met een juridisch karakter. U neemt mensen aan. U waardeert en beloont personeel. U neemt beslissingen rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag. Stuk voor stuk belangrijke, vaak ook gevoelige onderwerpen. Onderwerpen waarbij arbeidsrechtelijke kennis onontbeerlijk is. Van u wordt verwacht dat u deze kennis heeft.

Maar het is niet altijd makkelijk om op alle vragen een antwoord te geven … U heeft te maken met vele complexe regelingen, met cao’s, reglementen en overeenkomsten. U moet de relevante wetgeving en de verschillende regelingen goed begrijpen. Maar u moet hier ook mee om kunnen gaan. Daarnaast moet u de juiste beslissingen kunnen nemen aan de hand van een goed en volledig dossier. Bovendien heeft u te maken met een recente ingrijpende herziening van het ontslagrecht.

Wat leert u?
Deze praktijkcursus geeft u een actueel overzicht van de belangrijkste juridische vraagstukken op arbeidsrechtelijk gebied. Ook worden recente en komende wetswijzigingen en de gevolgen hiervan met u doorgenomen.

Zoals de Wet Werk en Zekerheid. Ervaren docenten, zowel advocaten als een rechter, leren u de kleine lettertjes lezen en begrijpen. U heeft volop ruimte om onduidelijkheden, knelpunten en vragen uit uw dagelijkse werk aan hen voor te leggen. Vergroot uw kennis. Voorkom kostbare fouten en tijdrovende procedures!

Literatuur
Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag’ cadeau.

Meer informatie of direct inschrijven

Opleiding
09:00

De Wet DBA en het risicoloos contracteren van een zzp'er

Wordt binnen uw organisatie gebruik gemaakt van zelfstandigen (zzp'er)? Per 1 mei 2016 wijzigen de regels en loopt uw organisatie meer risico. Bent u al voorbereid op de nieuwe regels? Kom in actie: analyseer de risico’s rondom uw flexibele schil en pas tijdig (model) contracten aan.

De zzp'er staat volop in de belangstelling. Bedrijven met een fluctuerende vraag naar arbeidskrachten maken – als onderdeel van hun flexibele schil – graag gebruik van de diensten van zzp'ers, maar dan bij voorkeur met zo min mogelijk risico’s. Is werkelijk sprake van een zelfstandig ondernemer of moet de relatie toch worden gekwalificeerd als een dienstbetrekking? De risico’s kunnen groot zijn: na 1 mei 2016 houdt de VAR op te bestaan en wordt u mede verantwoordelijk voor de fiscale risico’s als de zzp'er blijkt toch geen zelfstandige te zijn. In die gevallen kan de Belastingdienst aankloppen voor het met terugwerkende kracht alsnog betalen van loonheffingen en premies werknemersverzekeringen.

Zowel de opdrachtnemer/zzp'er als de opdrachtgever doen er daarom verstandig aan om te zorgen voor een juiste juridische basis: een opdrachtovereenkomst zoals de Belastingdienst die graag ziet. Daarnaast is het belangrijk dat de dagelijkse praktijk klopt met wat er op papier is overeengekomen.

Deze training is gemiddeld beoordeeld met een 8,2
Wat leert u?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u tijdens de studiemiddag onder meer over:

 • het onderscheid tussen de werknemer en de zzp'er;
 • voor- en nadelen rondom de flexibele schil;
 • de beoordelingscriteria van de Belastingdienst;
 • het voor uw organisatie opzetten van een risicoanalyse;
 • het beperken van risico’s;
 • het opstellen en gebruiken van juiste contracten.

Meer informatie of direct inschrijven

Opleiding
09:00

Dossieropbouw

Met het inwerking treden van de Wet Werk en Zekerheid is het belang van een goede dossieropbouw nog belangrijker geworden. Door de nieuwe wetgeving is ontslag bijvoorbeeld nog moeilijker te realiseren als u de reden voor het ontslag niet goed kunt onderbouwen.

Ook bij een arbeidsongeschikte werknemer is een goed dossier van belang. Indien u niet voldoende kunt onderbouwen welke re-integratie-inspanningen u heeft gepleegd, kunt u zelfs een loonsanctie opgelegd krijgen. Kortom, een goed opgebouwd personeelsdossier zorgt voor duidelijkheid voor de werkgever en de werknemer en kan de werkgever aanzienlijke kosten besparen!

Wat leert u?
Na het volgen van deze opleiding bent u op de hoogte van de eisen die de Wet Werk en Zekerheid aan een goed dossier stelt en weet u hoe u op constructieve wijze feedback kunt geven en afspraken schriftelijk moet vastleggen.

Tijdens de training krijgt u antwoord op onder meer de volgende vragen:

 • Hoe bouwt u met het oog op de WWZ een goed dossier op?
 • Wat zijn de relevante wettelijke regels m.b.t. privacy?
 • In welke omstandigheden is de werkgever (wettelijk) verplicht om schriftelijk aantekeningen te maken?
 • Mag een medewerker het personeelsdossier inzien?
 • Mag de werkgever e-mails van de medewerker inzien en vastleggen?
 • Wat mag ik wel en niet in het personeelsdossier opnemen?
 • Wat is de rol van het personeelsdossier bij een re-integratie, beoordeling en ontslag?


‚ÄčMeer informatie

Opleiding
09:00

Excel voor HR

Een overzicht geven van de personeelsopbouw van uw organisatie, van de leeftijdsopbouw per afdeling, per functie/functiegroep, het grafisch weergeven ervan of het berekenen van de aanzegdatum bij tijdelijke contracten, het bijhouden van opleidingsbudgetten en de verdeling daarvan over de afdelingen en medewerkers: het zijn zaken die u regelmatig in uw dagelijkse HR-praktijk tegen komt.

Excel is hiervoor een veel gebruikte tool. Zelfs voor een doorgewinterde gebruiker valt er nog het nodige bij te leren. Veel van de toepassingen is wel bekend, maar de echte winst zit vaak in die ‘verborgen mogelijkheden’. Tijdens de training Excel voor HR leert u effectiever omgaan met Excel.

De volgende onderdelen worden behandeld:

 • Hoe maakt u structuren en wat zijn de geldende Excel wetten?
 • Hoe gaat u efficiënt om met datadumps en hoe krijgt u uw gegevens efficiënt in uw Excel model?
 • Hoe maakt u gebruik van filters, ook in combinatie met subtotalen en draaitabellen?
 • Hoe maakt u grafieken van de informatie die u wilt tonen?
 • Hoe kunt u vanuit een dashboard m.b.v. slicers verschillende doorsnedes laten zien?
 • Hoe maakt u dynamische koppelingen naar andere programma’s zoals Word en PowerPoint?

Tijdens de dag wordt alleen gewerkt met voorbeelden uit de HR-praktijk.

Opleiding
09:00

Het nieuwe ontslagrecht in de praktijk

Ontslag maakt onderdeel uit van uw werk. Als een ontslagsituatie zich voordoet, moet u wel rekening houden met de wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid. Bent u op de hoogte van alle wijzigingen? Kent u de uitzondering op de uitzondering? Weet u hoe u met lopende sociale plannen moet omgaan en met in het verleden gemaakte individuele afspraken met medewerkers?

In 2015 is het ontslagsysteem ingrijpend veranderd. De aanzegtermijn voor contracten voor bepaalde tijd is ingevoerd en de nieuwe ketenregeling en de tranisitievergoeding zijn inmiddels van kracht. Tijdens deze workshop leert u alles over het nieuwe ontslagrecht en ontslagsituaties. U brengt uw kennis op het gebied van ontslag snel op peil en we behandelen relevante jurisprudentie. U wordt gestimuleerd om na te denken over ontslagbeleid. Ook leert u beter in te schatten wat de ontslagkansen binnen uw organisatie zijn.

Actief en actueel!
U oefent in ontslagsituaties aan de hand van real-life cases. U krijgt niet alleen veel informatie, adviezen en tips over ontslag, maar u krijgt ook de ruimte om uw eigen praktijkcases voor te leggen. Daarnaast kunt u een hele dag sparren met een ervaren arbeidsrechtadvocaat over ontslagthema’s. U krijgt actuele tips die u direct in de praktijk kunt brengen!

Wat leert u?

• U kent het nieuwe ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid);

• U heeft inzicht in actuele vragen die spelen rondom ontslag(recht);

• U kent de valkuilen en weet u hoe u deze moet voorkomen;

• U weet welke argumenten wel en niet zwaar wegen bij afwegingen rondom ontslag;

• U bent op de hoogte van de belangrijkste rechterlijke uitspraken rondom de WWZ.

Opleiding
09:00

HR Wetgeving & Actualiteitendag

Als HR-professional heeft u te maken met vele wettelijke regelingen. Het is belangrijk dat u de wetten en regels kent en begrijpt. Blijf het gehele jaar op de hoogte met de HR-wetgeving actualiteitendag(en) en optionele mailalerts rondom wetswijzigingen. Zo blijft u het gehele jaar geïnformeerd.

Dankzij deze actualiteitendag bent u in één dag weer helemaal op de hoogte van alle recente en komende wetswijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van HR. We concentreren ons op de volgende gebieden:

 • sociale zekerheid
 • pensioenen
 • arbeidsrecht
 • personeel & fiscus

Wat leert u?
Tijdens deze dag kunt u vier workshops volgen. U leert van deskundige collega’s. Zij nemen de recente en komende wetswijzigingen met u door en u leert alles over de gevolgen hiervan. Aan de hand van voorbeelden en tips lichten we de actualiteiten toe. Daarnaast heeft u volop de gelegenheid om uw vragen te stellen. U bent direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied. Actueel, helder en praktijkgericht.

De workshops
Uiteraard worden de onderwerpen op het laatste moment geactualiseerd!

Na het volgen van de workshops:

 • heeft u inzicht in recente wetswijzigingen op uw vakgebied
 • kunt u de actuele stand van aken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk
 • bent u helemaal up-to-date

Onderwerpen die tijdens de workshops besproken worden, zijn:

 • Nieuwe wetten en nieuwe wetsvoorstellen (Prinsjesdag)
 • De Wet Werk en Zekerheid: één jaar later
 • Inzicht in dossieropbouw
 • Actuele rechtspraak (los van WWZ)
 • Belastingplan 2017
 • Wet DBA (opvolger van de VAR)
 • Ontslagvergoedingen en de strafheffing van de fiscus
 • Loonkostenvoordelen, een nieuwe subsidie vanaf 2017?
 • Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
 • Het Arbeidsquotum
 • De Participatiewet
 • Arbowet
 • Doorwerken na AOW
 • Actualiteiten op het vlak van WW en verzuim
 • Brief Staatssecretaris over toekomst pensioenstelsel
 • Implementatie verschillende nieuwe wetten
 • Wet verbeterde premieregeling in de praktijk
 • Waardeoverdracht: de werknemer kan zelf het juiste moment kiezen
 • Onder voorbehoud: Nieuwe wetgeving inzake instemmingsrecht Ondernemingsraad
 • Relevante en actuele jurisprudentie

Opleiding
09:00

Praktijkdag Strategische Personeelsplanning

U ziet dat uw organisatie niet optimaal stuurt op de strategische inzet van personeel. U denkt dat strategische personeelsplanning (SPP) een handig hulpmiddel is om dit meer doelgericht, toekomstgericht en over afdelings-/ divisiegrenzen heen te doen. U merkt dat het management niet direct warm loopt voor SPP: weer een HR-tool erbij en het is al zo druk. Eerst mijn afdeling op orde, dan komen die lange termijn zaken daarna wel.

Hoe zorgt u ervoor dat u op het juiste niveau ‘aan tafel komt’ en als professionele gesprekspartner uw expertise in kunt brengen? Hoe waakt u ervoor dat SPP geen speeltje van HR wordt, maar dat het management de ‘sense of urgency’ voelt om er mee aan de slag te gaan? Hoe maakt u hen tot opdrachtgever en mede-eigenaar van het proces? En hoe komt u vervolgens tot een reëel implementatieplan voor SPP in uw organisatie? Deze praktijkdag geeft u de antwoorden!

Wat leert u?
U gaat met de 4 belangrijkste sleutels tot succes aan de slag:

 • Begin bij het waarom;
 • Stel de juiste vragen;
 • Bied feiten en tools;
 • Kom tot een reëel en gedragen stappenplan.

In deze praktijkdag komen we tot een implementatieplan op maat voor uw organisatie. Ter voorbereiding neemt u het HOE-boek voor Strategische Personeelsplanning door. Dit geeft u concrete handvatten hoe een succesvolle SPP-aanpak er in de basis uitziet. Samen maken we een vertaling van de 5 stappen naar uw eigen organisatie. U maakt een plan van aanpak om SPP te introduceren, op maat te maken en te implementeren. In samenspraak met uw management.

Literatuur:
Voorafgaand aan deze dag ontvangt u het HOE-boek voor Strategische Personeelsplanning. Het is essentieel dat u het boek van te voren doorneemt, zodat u het maximale uit deze praktijkdag haalt.

Opleiding
09:00

Praktijkopleiding Vertrouwenspersoon

Leer alles over de bevoegdheden, plichten en valkuilen binnen deze boeiende functie

Bent u gevraagd of aangesteld als vertrouwenspersoon? Dan kan iedereen in vertrouwen met u praten. Het is een bijzonder boeiende, maar soms ook lastige functie. Leer tijdens deze praktijkopleiding alles wat een vertrouwenspersoon moet weten. Van de huidige wet- en regelgeving tot het trainen van uw gespreksvaardigheden.

Wat leert u?
Na afloop van deze opleiding:

 • Kent u de hoofdtaken van een vertrouwenspersoon;
 • Kent u de bevoegdheden, plichten én valkuilen binnen deze functie;
 • Kent u de huidige wet- en regelgeving;
 • Weet u waaraan het beleid ongewenste omgangsvormen en klachtenregeling moet voldoen;
 • Weet u welke “hulpdiensten” u kunt inschakelen om de betreffende collega verder te helpen;
 • Weet u wat er van u wordt verwacht bij klachten over pesten, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie;
 • Weet u de opbouw van een goed vertrouwensgesprek;
 • Weet u hoe u de gesprekken registreert en vertaalt in een jaarverslag;

De stof wordt behandeld aan de hand van de ”Gids voor vertrouwenspersonen”. Naast analyse van het beleid uit uw eigen organisatie is er voldoende gelegenheid om uw individuele vragen over uw eigen cases en organisatiebeleid voor te leggen aan de docent.

Literatuur:
Als deelnemer ontvangt u de “Gids voor vertrouwenspersonen, een praktische handleiding” cadeau.

Bestemd voor:

 • Iedereen die werkzaam is of wordt als vertrouwenspersoon binnen een organisatie.
 • Externe vertrouwenspersonen.

Opleiding
09:00

Psychosociale arbeidsbelasting

Beperk de schade voor slachtoffer en organisatie

Seksuele intimidatie, agressie en geweld. Maar ook pesten en discriminatie op de werkvloer en een te hoge werkdruk hebben grote impact op de slachtoffers. Dit noemen we ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA kan leiden tot langdurig ziekteverzuim. Dit zorgt voor veel schade aan organisaties.

De Arbowet verplicht werkgevers om gericht beleid te voeren op psychosociale arbeidsbelasting. Het is belangrijk dat u de oorzaken van PSA op tijd herkent en goede maatregelen neemt. Zo helpt u de schade voor het slachtoffer en de organisatie te beperken. Medewerkers zijn het bedrijfskapitaal. PSA is veelal verborgen. Door meer te signaleren en te herkennen kan een gezonde en vitale organisatie ontstaan. Met als gevolg tevreden medewerkers en minder verzuim.

Wat leert u?
Tijdens deze opleiding leert u wat PSA is. U leert wat u kunt doen om dit te voorkomen in uw organisatie, maar ook hoe u ermee omgaat. U krijgt inzicht in de inhoud, gevolgen en aanpak van PSA. U leert wat de relatie van PSA is met verzuim en wat de financiële gevolgen voor de organisatie kunnen zijn. Daarnaast leert u welke stappen uw organisatie kan zetten om een beleidsmatige aanpak in te voeren. U zorgt voor een gezonde werkomgeving!

Uw cadeau
Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Psychosociale arbeidsbelasting in 100 vragen’ cadeau.

Opleiding
09:00

Social media in de HR-praktijk

Social media is ondertussen niet meer weg te denken uit ons leven zowel privé als zakelijk. Ook in uw organisatie heeft u te maken met het gebruik van social media. Maar waarom zou u als HR professional social media inzetten? En hoe kunt u dat dan het best doen?

Tijdens deze opleiding leert u meer over hoe HR sociale media toepast ter ondersteuning van haar externe en interne vraagstukken: hoe kan LinkedIn uw recruitment ondersteunen, hoe kan Twittter uw Employer Brand versterken en hoe kunt u contact houden met oudmedewerkers, ambassadeurs en andere stakeholders. Maar ook: hoe kan Yammer interne communicatie ondersteunen, Google+ ingezet worden bij trainingen en Instagram helpen bij het lading geven van het internal brand.

U ziet hoe anderen dit succesvol hebben toegepast en welke stappen nodig zijn om social media succesvol te implementeren. Ook krijgt u zicht op de valkuilen. Kortom, een training vol cases en praktische tips.

Wat leert u?
Na afloop van deze opleiding weet u:

 • Wat social media essentieel anders maakt dan andere communicatiemiddelen;
 • Wat de meest gebruikte toepassingen van social media zijn en hoe u deze bij de verschillende HR-vraagstukken kunt inzetten;
 • In vijf stappen een social media plan op te zetten;
 • Hoe activerende social mediarichtlijnen eruit zien.

Literatuur:
Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘HR & Social Media’ cadeau

Opleiding
09:00

Strategisch adviseren

Adviseren vanuit een stevige positie

U verstaat uw vak. U weet vaak wel wat er moet gebeuren en kan dat goed verwoorden. Toch nemen anderen uw voorstellen soms maar moeilijk aan. Uw inbreng wordt soms onbedoeld onderdeel van geharrewar, getouwtrek en gedoe. Onzichtbare en ongrijpbare factoren bepalen wat er met uw advies gebeurt. Hoe krijgt u daar zicht en greep op? Hoe krijgen uw expertise en inbreng de aandacht die ze verdienen?

Waarom gaat het zoals het gaat?
De eerste dag helpt u zicht te krijgen op het hoe en waarom van allerlei spellen en dynamieken in uw werkomgeving. En op uw eigen onbewuste en onbedoelde aandeel daarin. Dag 2 bouwt hierop voort. Dan krijgt u gereedschap en repertoire hoe hiermee om te gaan!

Deze opleiding zet u steviger op uw interne adviesplek. Enkele opbrengsten:

effectiever adviseren, met meer rust en plezier
inzicht in de verborgen krachten in de organisatie, uw collega’s én uzelf
het vermogen deze krachten voor u laten werken, in plaats van tegen u
het boek ‘Adviseren vanuit het geheel, de vitale waarde van intern advies’ van Paul Kloosterboer en collega’s

Adviseren is ontwikkelen
Organisaties zijn continu in ontwikkelingen en beweging. Elke situatie is anders en elke klant heeft zijn of haar specifieke voorkeuren. Welke adviesstijl passt daar dan bij? In welke organisatorische situatie is welke aanpak het meest effectief? De rol en de persoon van de adviseur zijn vaak belangrijker dan de inhoud van het advies. Waar sluit je op aan? Hoe doe je dat? En hoe geef je je eigen unieke bagage van karakter en talenten een waardevolle plek?

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die intern adviseert, zoals professionals in de sfeer van ICT, HRM, financiën, kwaliteit, organisatie of communicatie of arbeidsomstandigheden. Of strategisch beleidsadviseurs, teamcoaches, juridisch -, marketing- of technisch specialisten, project- of programmamanagers, directiesecretarissen of OR-leden.

Literatuur

Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Adviseren vanuit het geheel’ cadeau.

 

Opleiding
09:00

Wet Werk en Zekerheid: Rechtspraak en Praktijklessen

In 2015 is met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De aanzegverplichting en de nieuwe ketenregeling bij tijdelijke contracten, wettelijke bedenktermijnen, transitievergoedingen, nog strengere eisen als het gaat om dossiervorming, scholing- en herplaatsingsverplichting bij ontslag: het is u inmiddels bekend. Maar hoe pakken de nieuwe regels uit? Doet het UWV wat het moet doen en hoe gaan rechters met de nieuwe regels om?

Tijdens deze cursus bespreken we de laatste rechtspraak, actualiteiten en trends rondom de Wet Werk en Zekerheid. Waar liggen de risico’s en waar de kansen? Leer van echte zaken. Wat ging er goed en wat ging er mis? Na deze cursus bent u up-to-date en past u de nieuwe regels slim toe.

Is een ontslag onder de WWZ eenvoudiger?
Uit een onderzoek onder arbeidsrechtadvocaten blijkt dat 94% vindt dat er meer ontbindingsverzoeken worden afgewezen. Rechters leggen de lat duidelijk hoger dan voor de in werking treding van de WWZ. De recente jurisprudentie laat zien dat als een werkgever geen goed en overtuigend verhaal heeft tijdens een rechtszaak, de kans groot is dat het verzoek wordt afgewezen. Dat geldt ook voor situaties waarin de samenwerking onherstelbaar verstoord lijkt te zijn maar de werkgever onvoldoende dossier heeft opgebouwd. Anders dan in het verleden worden werkgever en werknemer opnieuw tot elkaar veroordeeld, met alle gevolgen van dien. Tijdens de actualiteitendag leert u, aan de hand van de recente jurisprudentie, hoe u deze en andere vervelende situaties kunt voorkomen.

Verplicht beëindigen contract na 2 jaar ziekte?
Als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever in veel gevallen de arbeidsovereenkomst beëindigen. Onder de WWZ is de werkgever in dat geval wel de transitievergoeding verschuldigd. Werkgevers vinden dat niet redelijk en kiezen er voor om het dienstverband dan niet te beëindigen. Kan een werknemer de werkgever verplichten om het dienstverband te beëindigen om toch de transitievergoeding te ontvangen? En heeft een werknemer die een IVA uitkering krijgt, ook recht op een transitievergoeding, ook al is de kans zeer klein dat hij nog terugkeer op de arbeidsmarkt?

Voorwaardelijk ontbinden of niet?
Na een ontslag op staande voet vroegen veel werkgevers voor de in werking treding van de WWZ vaak een zogenaamde voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan om zo hun risico’s te beperken, mocht het ontslag achteraf niet rechtsgeldig zijn geweest. De vraag is of dit onder het nieuwe recht nog steeds kan en of het ook nog zinvol is. Aan de hand van de recente jurisprudentie wordt u uitgelegd wat de kansen en risico’s bij een ontslag op staande voet onder de WWZ zijn.

Is een ontslag onder de WWZ eenvoudiger?
Uit een onderzoek onder arbeidsrechtadvocaten blijkt dat 94% vindt dat er meer ontbindingsverzoeken worden afgewezen. Rechters leggen de lat duidelijk hoger dan voor de in werking treding van de WWZ. De recente jurisprudentie laat zien dat als een werkgever geen goed en overtuigend verhaal heeft tijdens een rechtszaak, de kans groot is dat het verzoek wordt afgewezen. Dat geldt ook voor situaties waarin de samenwerking onherstelbaar verstoord lijkt te zijn maar de werkgever onvoldoende dossier heeft opgebouwd. Anders dan in het verleden worden werkgever en werknemer opnieuw tot elkaar veroordeeld, met alle gevolgen van dien. Tijdens de actualiteitendag leert u, aan de hand van de recente jurisprudentie, hoe u deze en andere vervelende situaties kunt voorkomen.

Verplicht beëindigen contract na 2 jaar ziekte?
Als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever in veel gevallen de arbeidsovereenkomst beëindigen. Onder de WWZ is de werkgever in dat geval wel de transitievergoeding verschuldigd. Werkgevers vinden dat niet redelijk en kiezen er voor om het dienstverband dan niet te beëindigen. Kan een werknemer de werkgever verplichten om het dienstverband te beëindigen om toch de transitievergoeding te ontvangen? En heeft een werknemer die een IVA uitkering krijgt, ook recht op een transitievergoeding, ook al is de kans zeer klein dat hij nog terugkeer op de arbeidsmarkt?

Voorwaardelijk ontbinden of niet?
Na een ontslag op staande voet vroegen veel werkgevers voor de in werking treding van de WWZ vaak een zogenaamde voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan om zo hun risico’s te beperken, mocht het ontslag achteraf niet rechtsgeldig zijn geweest. De vraag is of dit onder het nieuwe recht nog steeds kan en of het ook nog zinvol is. Aan de hand van de recente jurisprudentie wordt u uitgelegd wat de kansen en risico’s bij een ontslag op staande voet onder de WWZ zijn.

De onderwerpen worden bepaald door actuele jurisprudentie. Daarom staan de te bespreken onderwerpen niet definitief vast. De verwachte onderwerpen zijn:

 • Aanzegtermijn
 • Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst
 • Ontslaggronden + toepassing
 • Verschuldigdheid transitievergoeding + additionele vergoeding
 • Verrekenen van kosten met transitievergoeding
 • Overgangsrecht
 • Procesrechtelijke aspecten
 • Toepassing ketenregeling inclusief overgangsrecht
 • Pensioenontslag

Tijdens deze dag volgt u vier workshops. Per workshop bespreken we de status quo, geven we uitleg van het thema en bespreken we de jurisprudentie. De workshops zijn interactief. U kunt uw vragen stellen. Maximaal 30 deelnemers per workshop.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.